Het verleden van een voertuig in de volgende landen checken met chassischeck OF kenteken check.
Belgie Belgie - Duitsland Duitsland - Frankrijk Frankrijk - Oostenrijk Oostenrijk - Zwitserland Zwitserland - USA Verenigde staten (USA) - Hongarije Hongarije - tsjechie Tjechie
 

Hoe vraag ik een kentekenbewijs aan voor het overschrijven van mijn wagen?

Het kentekenbewijs (CIM) bestaat tegenwoordig uit twee delen.  Elk deel wordt apart bijgehouden, één deel thuis en het andere deel in het voertuig. Het kentekenbewijs wordt in twee delen bewaard om zo mogelijke praktijken van autofraude uit te kunnen sluiten/verminderen. Beide delen moeten namelijk worden voorgelegd bij een verkoop, inschrijving of herschrijving van een voertuig.

 

Procedure na ontvangst van het kentekenbewijs

 

Als u als titularis het kentekenbewijs ontvangt, dient u het kentekenbewijs in twee delen op te knippen. Het deel met het auto icoon dient te worden bewaard in het voertuig, het deel met het huis icoon dient thuis te worden bewaard. De twee delen vormen samen één geheel en dragen hetzelfde veiligheidsnummer.

 

Praktische toepassingen

 

Het tweedelig kentekenbewijs is van toepassing op alle CIM-aanvragen. Hier vallen duplicaten en adreswijziging ook onder. Bij contact met het Dienst voor Inschrijven van Voertuigen (DIV) dienen beide delen van het kentekenbewijs te worden toegevoegd. Mocht het kentekenbewijs zijn beschadigd dan wordt alleen een nieuw kentekenbewijs vergeven en geen nieuw kentekenplaat meer.

Bij geval van diefstal of verlies van één of twee delen van het kentekenbewijs moet eerst een verklaring worden afgelegd bij de politie. U kan middels de verklaring van de politie een nieuw of vervangend deel van het kentekenbewijs aanvragen bij het DIV. Bij een technische keuring van het voertuig volstaat het als u het deel “voertuig” van het kentekenbewijs bij zich draagt want op beide delen staan dezelfde gegevens. Mocht de keuring voor verkoop dienen dan moet u beide delen voorleggen.

 

In de volgende gevallen heeft u beide delen altijd nodig: bij keuring voor verkoop, bij verkoop van het voertuig, bij inschrijving van het voertuig, bij her inschrijving van het voertuig, bij de aanvraag van een nieuw inschrijvingsbewijs, adreswijziging naar aanleiding van vol inschrijvingsbewijs en overdacht naar aanleiding van overlijden of dergelijke.

 

Aflevering kentekenbewijs

 

Bpost levert het kentekenbewijs tegen betaling van 26 euro af op het officiële adres van de aanvrager. Het kost 30 euro indien ook een nieuwe kentekenplaat wordt meegeleverd. Mocht u of de aanvrager afwezig zijn op moment van aflevering dan zal de postbode een afwezigheidsbericht achterlaten en blijft het kentekenbewijs 15 dagen beschikbaar in het lokale postkantoor of postpunt. Na 15 dagen op het lokale postkantoor of postpunt wordt het kentekenbewijs geretourneerd naar het DIV te Brussel.

 

Leave A Comment