Het verleden van een voertuig in de volgende landen checken met chassischeck OF kenteken check.
Belgie Belgie - Duitsland Duitsland - Frankrijk Frankrijk - Oostenrijk Oostenrijk - Zwitserland Zwitserland - USA Verenigde staten (USA) - Hongarije Hongarije - tsjechie Tjechie
 

Waar ligt de bewijslast voor de Car-Pass afgifte?

Wie moet bewijzen dat er een Car-Pass is afgegeven?


De verkoper van een voertuig dat is ingeschreven in België is verantwoordlelijk voor het afgegeven van een Car-Pass. Dit staat ook in artikel 4, §3, van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen. Er zijn uitzonderingen waarbij geen Car-Pass hoeft te worden afgegeven. Dit is aan de orde wanneer de koper een vakman is.  Verder is het aan de verkoper om te bewijzen dat hij voldoet aan de wettelijke verplichting. Ingeval van een conflict staat de koper dus in zijn recht en hoeft dus niets aan te tonen. Het is de verkoper zijn taak om te zorgen dat het document wordt overgedragen aan de koper. Dit dient in het uiterste geval  te gebeuren tijdens het sluiten van de overeenkomst. Een bestelbon betreft het bewijs dat er koopovereenkomst is tussen de twee partijen. Enkel het bewijs dat de verkoper een

Pass aangevraagd heeft, bijvoorbeeld bij de technische keuring, is niet voldoende. Eveneens een vermelding op de verkoopfactuur is onvoldoende bewijs, aangezien deze vaak pas na het sluiten van de overeenkomst wordt opgesteld. Het is aan te raden om als verkoper een schriftelijk document te laten opstellen, waarop vermeld staat dat er ten tijde van de overeenkomst is medegedeeld dat bij het voertuig een Car-Pass is afgegeven.
14 Feb , 2018,
admin
No Comments